Ketenzorg COPD – Hezemans Fysiotherapie – STEENBERGEN NB

Hezemans Fysiotherapie

Ketenzorg COPD

In 2005 is een werkgroep met fysiotherapeuten uit het Revalidatiecentrum Schoondonck in Breda, Amphia Ziekenhuis  Breda, ziekenhuis Lievensberg  Bergen op Zoom,  en het st. Franciscus ziekenhuis  Roosendaal, bijeengekomen om samen te werken aan continuïteit van de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met COPD.

Het doel van deze samenwerking is:

  • afspraken maken ten aanzien van verwijzing van patiënten met COPD naar eerste-lijns praktijken voor fysiotherapie.
  • optimale afstemming van de behandeling van patiënten met COPD.
  • communicatie en rapportage van de relevante patiënten gegevens.
  • delen van vakinhoudelijke kennis met elkaar.